5 matches found
Verified FARABI Hospitals & Clinics

FARABI

Hospital
Verified IMAM ALI Hospital & Clinic

IMAM ALI

Hospital
  • Imam Ali Heart Hospital, Shahid Beheshti Bolvard, Kermanshah, Kermanshah Province,Iran
  • +98 83 38360041
  • imamalihospital@medintrip.com
  • +98 83 38360043
Verified Imam Hossein Hospital & Clinic

Imam Hossein

Hospital
Verified BISTOON Hospitals & Clinics

BISTOON

Hospital
Verified IMAM REZA KERMANSHAH Hospitals & Clinics