5 matches found
Verified FARABI Hospitals & Clinics

FARABI

Hospital
 • Shahrak-e-Jalaliyeh، Kermanshah, Kermanshah Province, Iran
 • +98 9189965018
 • [email protected]
 • +98 8338264163
Verified IMAM ALI Hospital & Clinic

IMAM ALI

Hospital
 • Imam Ali Heart Hospital, Shahid Beheshti Bolvard, Kermanshah, Kermanshah Province,Iran
 • +98 83 38360041
 • [email protected]
 • +98 83 38360043
Verified Imam Hossein Hospital & Clinic

Imam Hossein

Hospital
 • Imam Hossein Hospital, Kermanshah, Kermanshah Province, Iran
 • +98 83 3427 4641
 • [email protected]
Verified BISTOON Hospitals & Clinics

BISTOON

Hospital
 • Keyhanshahr Blvd, Kermanshah, Kermanshah Province,Bistoon Hospital
 • +98 83 38321701_5
 • [email protected]
Verified IMAM REZA KERMANSHAH Hospital & Clinic